Trends in verkeer: laat je niet verrassen

Het is (nog) niet gebruikelijk om voor het opstellen van strategisch verkeersbeleid trends en trendanalyse te gebruiken. Dit komt omdat van trends wordt gevonden dat ze voor zaken zoals verkeer en mobiliteit niet bruikbaar zijn. Ze zijn niet ‘hard’ genoeg om als vaststaand feit in de beleidsvoorbereiding en de verkeersmodellen mee te nemen. Ook speelt mee dat trends het imago hebben van “dat is iets van de modewereld en van de retail”, “voor marketingdoeleinden”. Prognoses opstellen aan de hand van het verleden (extrapolatie) kan ertoe leiden dat we tot een te ruim beleid komen of juist een te krap beleid. Daarvan hebben we de afgelopen jaren/decennia voldoende voorbeelden gezien.
Maar als je trends op de keper beschouwt, dan zijn ze ook voor het beleidsveld ‘mobiliteit en verkeer’ een krachtige bron van inspiratie, informatie en richtingduiding. Ook zien we dat trends in domeinen zoals demografie, economie en sociaal-cultureel invloed kunnen hebben op het beleidsveld ‘mobiliteit en verkeer’. Het leert ons tot slot ook dat we minder beducht moeten zijn voor ‘fingerspitzengefühl’ om ontwikkelingen van dat moment beter op waarde te kunnen schatten.

VMC Trends in verkeer wil inzicht geven in het belang en nut van trends voor het beleidsveld mobiliteit en verkeer, vooral voor beslissers, bestuurders en beleidsmakers. Dat doen we door over onze filosofie en werkwijze te vertellen en door onze dienstverlening uit te leggen.

Uiteraard leggen wij ook graag in een gesprek uit wat trends voor uw organisatie kunnen betekenen. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

 

Onze contactgegevens:    
Max van Kelegom
Trendwatcher
KvK: 30 11 73 22
Reigerskamp 185
3607 HK MAARSSEN
IBAN: NL29 INGB 0680 9089 43
Telefoon: 0346 553 683
E-mail: info@trendsinverkeer.nl
BTW-nr: NL8104.19.488.B01