Dienstverlening

Trendrapport Bijeenkomsten
Van trend naar beleid
Onze werkwijze, een concrete vertaalslag van trend naar verkeer en mobiliteit, een trendanalyse, gaat in drie stappen.
Inventariseren van signalen. Onze vaardigheid hierbij is het beoordelen van berichten op de hoedanigheid van een trend. Dit vraagt om ‘een neus voor trends’: open staan voor nieuwe, onverwachte zaken en gebeurtenissen, creativiteit en analytisch vermogen. De resultaten van deze inventarisatie verzamelen we in een databank, zie figuur 1 (klik op figuur voor vergroting).
Interpreteren. De berichten en informatie uit de inventarisatie analyseren wij op een mogelijke hoedanigheid als trend. Alle trends in de databank worden ook voorzien van een ‘houdbaarheidsdatum’. Immers, een trend is geen trend meer als de beweging, verandering een feit is.
Imagineren. Aan elke trend kennen we een betekenis voor verkeer en mobiliteit toe. Dit kan een algemene betekenis zijn, waarmee een beleidsrichting kan worden gegeven. Ook kan de trend een betekenis in bijzondere zin zijn en dan betrekking hebben op een specifiek beleidsaspect.

Figuur 1 DESTEP-databank

Figuur 1 DESTEP-databank

In figuur 2 (klik op figuur voor vergroting) is het resultaat van deze stappen weergegeven. In zeven domeinen zijn relevante trends ondergebracht. De vet gedrukte trends zijn de ‘streaming’-trends, de cursief gedrukte trends zijn de hiervan afgeleide trends. Onder beide vormen verzamelen we berichten in onze databank die de trend bevestigen of juist tegenspreken. Dit ‘tegenspreken’ is van wezenlijk belang om de betekenis van een trend beter te kunnen duiden.
De trends kunnen worden gebruikt in een top-down-benadering of een bottum-up-benadering.

Figuur 2 Trends naar DESTEP-domeinen

Figuur 2 Trends naar DESTEP-domeinen

Wilt u meer informatie?
U kunt onderstaand formulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Onderwerp

Uw bericht

Uw naam

Uw email

Uw telefoonnummer

Onze contactgegevens:    
Max van Kelegom
Trendwatcher
KvK: 30 11 73 22
Reigerskamp 185
3607 HK MAARSSEN
IBAN: NL29 INGB 0680 9089 43
Telefoon: 0346 553 683
E-mail: info@trendsinverkeer.nl
BTW-nr: 8104.19.488.B01