Trendrapport

Trendwatching is de activiteit die ontwikkelingen en stromen/bewegingen volgt, inventariseert en analyseert. Trendwatching levert informatie op waarmee strategen, beleidsmakers en bestuurders richting en duiding kunnen geven aan hun visie, strategie en beleid. Bij trendonderzoek en –analyse zijn de volgende vragen relevant:
• Wat is de trend, wat is de verandering?
• Waar komt de trend vandaan? Hoe is de trend ontstaan, naar aanleiding van welk probleem?
• Wat zijn de ‘drivers’ en ‘blockers’ van de trend? Wie zijn er bij betrokken en hebben er wel of geen belang bij?
• Waar leidt de trend toe? Welke toekomstige situatie kan/zal ontstaan als de trend doorzet?
• Wat is de impact van de trend? Voor wie heeft de trend welke gevolgen?
• Welke impact heeft de trend op andere trends? Hoe verhoudt de trend zich tot andere trends? Versterken of verzwakken die elkaar?VMC Trends in verkeer heeft met tijdgeest, domeinen en trendanalyse als bouwstenen een werkwijze ontwikkeld voor de betekenis van trends en trendanalyse voor het beleidsveld mobiliteit en verkeer.
Gelet op ons werkproces (zie figuur; klik op figuur voor vergroting) zijn er twee mogelijkheden:
1. Top-down. Hierbij duiden we een trend op betekenis voor een verkeersbeleidsaspect.
2. Bottom-up. Hierbij beschouwen we voor een verkeersbeleidsaspect kansen/bedreigingen op realiteits/-haalbaarheidswaarde aan de hand van een of meerdere trends.

Diepgaandere trendanalyses maken het mogelijk trends te gebruiken voor daadwerkelijke keuzen in strategieontwikkeling of beleidssturing. Dit vergt meer onderzoek en analyse en is maatwerk. Hiervoor stellen we een trendrapport op.

Van trends naar trendrapport

Van trends naar trendrapport

Wilt u meer informatie?
U kunt onderstaand formulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Onderwerp

Uw bericht

Uw naam

Uw email

Uw telefoonnummer

Onze contactgegevens:    
Max van Kelegom
Trendwatcher
KvK: 30 11 73 22
Reigerskamp 185
3607 HK MAARSSEN
IBAN: NL29 INGB 0680 9089 43
Telefoon: 0346 553 683
E-mail: info@trendsinverkeer.nl
BTW-nr: 8104.19.488.B01