Filosofie

Wat zijn trends?
Trends zijn merkbare of nog onderhuidse bewegingen, ontwikkelingen of veranderingen die (grote) invloed kunnen hebben op wat er in de samenleving gaat gebeuren. Ze kunnen een voedingsbodem zijn voor het ontwikkelen van visie, strategie en beleid. En ze kunnen een inspiratiebron zijn voor bedrijven en organisaties om innovatie en ontwikkeling handen en voeten te geven. Trends zijn te onderscheiden in korte termijn en lange(re) termijn trends. In de modewereld en de retail zijn korte termijn trends aan de orde. Het gaat vaak om belevingen, stemmingen, inspiratiebronnen van dàt moment die invloed hebben op wat er het komende seizoen/jaar aan producten en diensten wordt ontwikkeld.
In het beleidsveld van verkeer en mobiliteit spelen zulke korte termijn trends eigenlijk geen rol. Je kunt als beleidsmaker niet inspelen op à la minute belevingen, stemmingen en inspiratiebronnen, omdat jouw beleid toch voor een wat langere periode functioneel en operationeel moet zijn. Dus zijn trends van de lange(re) termijn interessanter om te volgen. En dan zijn trends ook nuttig om op exactheid gebaseerd beleid bij te stellen, al dan niet met aanvullend onderzoek naar de functionaliteit van een trend.

Wat zijn trends niet? 
In de hierboven genoemde definitie van trends, zit impliciet verborgen wat trends niet zijn. Trends zijn geen zekerheden. Het is dus niet zo dat als een trend gespot wordt, het ook zeker is dat die trend zich voor gaat doen. Trendanalyse moet dan ook duidelijkheid geven of een trend realiteitswaarde heeft en in welke richting. Trendanalyse is een vak apart, dat zich in het beleidsveld mobiliteit en verkeer nog moet ontwikkelen. Trends zijn ook geen exacte grootheden, waarmee je kunt rekenen. Je kunt er wel een richting uit halen. Een trend kan in positieve of negatieve zin bijdragen aan een beleidsaspect.

Tijdgeest 
De haalbaarheid en realiteitswaarde van bijvoorbeeld verkeersbeleid worden mede bepaald door wat de samenleving ervan vindt. Technisch kunnen we de zaken netjes op een rijtje zetten, rationeel onderbouwen en van de juiste cijfers en formules voorzien. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe de samenleving het beleid beleeft en gebruikt. Die samenleving kenmerkt zich door gevoelens, houdingen, denkbeelden en meningen. En hoe die in een samenleving tot uiting komen, verschilt per tijdsperiode. Maar dat wat de samenleving in grote lijnen in een periode vindt, voelt, denkt en meent, noemen wij de tijdgeest.

Peter Heshof van Bloom (zie figuur; klik op figuur voor vergroting) heeft een denkschema hiervoor ontwikkeld. In analogie met de sociologie benoemt hij vier gevoelswerelden, gescheiden door twee, elkaar kruisende assen. Deze assen hebben betrekking op de tegenstellingen tussen enerzijds ik – wij en anderzijds tussen zekerheid/behoud – vrijheid/verandering. De gevoelswerelden zijn in dit schema te onderscheiden in acht typen. Elk kwadrant van het schema typeert een tijdsperiode, waarin een tijdsgeest is te karakteriseren. Aan de hand van deze tijdsgeesten ontdekte Heshof van Bloom een cyclus; zie de pijlen in het schema. Zo hadden de jaren ’50 bijvoorbeeld een tijdsgeest van een behoudende wereld. We zaten in de periode na de Tweede Wereldoorlog, waarin de samenleving als geheel (‘wij’) bezig was met de wederopbouw. ‘We’ zaten in hetzelfde schuitje. De jaren ’60 waren de jaren van de sociale, vrije gevoelswereld. Vooral de drang naar vrijheid in vele gedaanten kenmerkte deze jaren. En zo zijn de daaropvolgende decennia ook met dit schema te karakteriseren. Eigenlijk brengen we zo het bioritme van onze samenleving in beeld.

Tijdgeest: bioritme van onze samenleving

Tijdgeest: bioritme van onze samenleving

Wilt u meer informatie?
U kunt onderstaand formulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Onderwerp

Uw bericht

Uw naam

Uw email

Uw telefoonnummer

Onze contactgegevens:    
Max van Kelegom
Trendwatcher
KvK: 30 11 73 22
Reigerskamp 185
3607 HK MAARSSEN
IBAN: NL29 INGB 0680 9089 43
Telefoon: 0346 553 683
E-mail: info@trendsinverkeer.nl
BTW-nr: 8104.19.488.B01