Nieuwtjes

Wij spotten ook interessante nieuwtjes die we u niet willen onthouden. Op deze pagina brengen wij u daarvan op de hoogte.

Gastcollege bij NHTV
2e jaars studenten van de NHTV-opleiding mobiliteit hebben dit semester als project het maken van een verkeers- en vervoerconcept 2040 voor een (middel)grote stad. EĆ©n van de doelen is om de studenten kennis, vaardigheden en instrumenten te leren ontwikkelen en gebruiken om in de toekomst te kunnen denken.

Mark van Eijk, docent/onderzoeker/stagecoƶrdinator Mobiliteit & Stedelijke Ontwikkeling aan de NHTV heeft mij gevraagd de studenten een inkijkje te geven in trendwatching en trends en de betekenis ervan te duiden voor het vakgebied mobiliteit.

Woensdag 6 januari heb ik daarover een gastcollege gegeven. Ik heb ze laten proeven aan de gebieden (domeinen) waarvan trends relevant kunnen zijn, aan de tijdgeest waaruit het bioritme van de samenleving in tijdvakken valt af te leiden en aan scenario’s waarmee je toekomstbeelden kunt maken en waarmee beleidsplannen zijn op te stellen.
Aan de reacties (vragen, opmerkingen, discussie) van de studenten te zien viel het onderwerp in goede aarde. Een complimentje mag ik natuurlijk wel citeren: “We hebben in deze 2 uur meer geleerd dan in een heel semester vorig jaar”.

Complexity van ons verkeerssysteem
Gisteren op een bijeenkomst van het Trendbureau Overijssel geweest, onderwerp ‘complexity’. Keynote spreker Roland Kupers, zie ook zijn speech https://lnkd.in/eXrXw9J . Ook ons vakgebied (verkeer, vervoer, mobiliteit) is ‘rijp’ voor denken en beschouwen vanuit ‘complexity’. We zijn geneigd veel meer vanuit ‘techniek’ te denken en te werken, waar economische, sociologische, psychologische, biologische, neurologische, visuele waarnemingspsychologische en vele andere invalshoeken een belangrijke rol spelen en daardoor ons ‘systeem’ complex maken.

 Wilt u meer informatie?
U kunt onderstaand formulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Onderwerp

Uw bericht

Uw naam

Uw email

Uw telefoonnummer