Trends gebruiken voor verkeersbeleid

Op onze nieuwe website vertellen wij ins en outs van onze werkwijze van trendwatching en -analyse. Het resultaat is basis voor beleidsanalyse en -ontwikkeling op het gebied van verkeer en mobiliteit. De trends kunnen worden gebruikt in een top-down-benadering (zie voorbeeld 1) of een bottum-up-benadering (zie voorbeeld 2).

Voorbeeld 1: Trend ‘groei webaankopen’
Bij een top-down-benadering gaat het om een duiding van een trend naar de verkeerskundige praktijk. Een voorbeeld hiervan is de duiding van de trend ‘groei verkoop via internet’. Hierdoor ontstaat een ander consumentengedrag. Internetconsumenten bestellen bijvoorbeeld 5 jurken in verschillende maten en kleuren. Wat niet past of niet mooi is, wordt kosteloos retour gestuurd. Dit leidt tot ‘dubbel’ bezorgverkeer. Woonstraten krijgen daarmee een andere verkeersbelasting: meer bestelauto’s met gevolgen voor verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Webwinkelen doet zich voornamelijk voor in de non-foodsector, die bezocht wordt door funshoppers. Voor funshoppers zijn fietsers- en voetgangersdomeinen de meest geschikte winkelomgeving. Door het verdwijnen van non-foodwinkels verandert de aard van het winkelend publiek. Dit richt zich meer op de dagelijkse boodschappen en komt meer met de auto. Dit kan gevolgen hebben voor de inrichting van een winkelstraat: betere autobereikbaarheid en behoefte aan parkeerplaatsen. Zo is onlangs in Haarlem een besluit genomen tot het (gedeeltelijk) weer toelaten van auto’s in een winkelstraat.

Voorbeeld 2: Realiteitswaarde #mvd01. aan de hand van trends
Een bottum-up-benadering is het beschouwen van een verkeersbeleidsaspect op kansen/bedreigingen en realiteitswaarde aan de hand van een of meerdere trends. Een voorbeeld hiervan kan de duiding van de trends ‘decentralisatie rijkstaken zet gemeenten onder druk’ en ‘toename ik-cultuur’ zijn voor een succesvolle doorontwikkeling van ‘Maak van de nul een punt’ (#mvd01.).

De komende jaren worden de gemeenten geconfronteerd met extra taken en bezuinigingen. Gemeenten zullen keuzen (moeten) maken die nadelig kunnen uitvallen voor verkeersveiligheid(sbeleid). Indien deze trendanalyse ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen had plaatsgevonden, dan hadden de #mvd01.-verkeersveiligheidsorganisaties de trends kunnen gebruiken om de plaatselijke politieke partijen en kiezende burgers met een gerichte strategie te beïnvloeden. Met de veranderende loop van geldstromen moeten de #mvd01.-verkeersveiligheidsorganisaties nu hun pijlen op andere steakholders richten.

Een van die steakholders kunnen de burgers zijn. Daar speelt nu de overgang naar een ‘Ik-cultuur’. Het is een cultuur waarin mensen hun eigen belangen boven die van anderen of van het collectief stellen. In negatieve zin kunnen hier blokkades of weerstanden liggen. Zo zie je afnemende solidariteit en minder tolerantie. Snelheidsverlagingen op autosnelwegen uit milieuoverwegingen roepen daardoor bijvoorbeeld heftige reacties op: enerzijds hameren aanwonenden van bijvoorbeeld A10 en A13 op de noodzaak van de verlaagde snelheden, anderzijds voelen automobilisten zich ‘gepest’.

Een uiting in positieve zin is de toenemende verantwoordelijkheid voor de eigen situatie. Dit uit zich bijvoorbeeld in burgerinitiatieven om de eigen wijk en buurt leefbaar te houden. Buurtbewoners wijzen, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en de politie, (te) hard rijdende automobilisten op hun onveilig gedrag. De #mvd01.-verkeersveiligheidsorganisaties kunnen hier gebruik maken van de positieve voedingsbodem bij buurtbewoners.